Filoski

Filoski is een stichting rond het werk van Kineton waarin Bart Derkx met anderen reflecteert op het effect van bewegingstherapie bij mensen met een neurologische aandoening.

De benaderingswijze van fysiotherapie die aan de methodiek van Kineton ten grondslag ligt, berust op de integratie van het domein spiritualiteit in de fysiotherapeutische praxis, de  levende praktijk. Voor deze benaderingswijze is er begrip vanuit het KNGF. Kineton heeft behoefte om de eigen visie en methodiek wetenschappelijk te onderbouwen. De praktijk van Kineton kan heel goed worden ingepast in evidence based practice, die vooral uitgaat van resultaten en doelen.  En met behulp van de verschillende meetinstrumenten die momenteel worden ontwikkeld kunnen kwaliteit, resultaten en doelgerichtheid in beeld gebracht worden.