Op dinsdag en vrijdag is Kineton tussen 11.00 en 13.00 telefonisch bereikbaar (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties van het zuiden). Daarbuiten is de praktijk beperkt bereikbaar om tijdens behandelingen de aandacht te kunnen geven die nodig is voor een goed resultaat. Wanneer u echter een boodschap inspreekt, wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

kineton00041-vierkant

Contactgegevens:

Kineton
Postbus 1127
5200 BD ‘s-Hertogenbosch

Tel. (073) 610 10 65, fax: (073) 610 10 66
E-mail:bderkx@kineton.eu

Wanneer behandeling aan huis noodzakelijk is, kan Kineton de behandelingen aan huis geven. Zowel in 's-Hertogenbosch als in de buitengebieden.

Op dinsdag- en vrijdagochtend en op zondag is de praktijk gesloten.

Tarieven

Tijdsduur Tarief
screening € 16,25
30 minuten zitting € 32,50
45 minuten zitting € 48,70
groepstheraptie Parkinson (per zitting uur) € 20,- 
toeslag behandeling aan huis € 15,-
toeslag intramurale behandeling € 7,25

Prijswijzigingen voorbehouden. Er is geen BTW verschuldigd.

Betalingsvoorwaarden

Als regel worden onderzoek en individuele behandeling rechtstreeks gedeclareerd bij u zorgverzekeraar, mits er een overeenkomst is. Hiervoor gelden aparte tarieven, die per zorgverzekeraar verschillen. U kunt deze opvragen bij uw zorgverzekeraar.

De betalingstermijn voor particulieren is 10 dagen, tenzij vooraf anders overeengekomen. Vanaf een tweede  herinnering en aanmaningen worden per keer administratiekosten (4%) in rekening gebracht.

Wanneer u onverwacht door ziekte een afspraak niet kunt nakomen, bent u betalingsplichtig volgens het vermelde tarief. Zorgverzekeraars vergoeden een niet nagekomen afspraak niet. Bel of mail daarom tijdig af, uiterlijk 24 uur van tevoen en voorkom zo onnodige kosten: (073) 610 10 65.

Kineton behandelt op de volgende locaties:

Wijkcentrum de Stolp
Rijnstraat 497
5215 EJ ’s-Hertogenbosch
woensdag 13.00–17.00 uur

Parkeergelegenheid- gratis, naast het gebouw

Huisartsenpraktijk “In de Leonardus”
Emmaplein 21
5211 VZ ’s-Hertogenbosch
maandag en donderdag 17.00-21.00 uur

Parkeergelegenheid – alleen op donderdag betaald – voor de deur.

Activiteitencentrum Duinendaal
1e Rompert 5
5233 EA ‘s-Hertogenbosch
maandag en donderdag 12.30–16.00 uur

(uitsluitend cliënten SWZ-zorg)