Specialisme

Kineton is er voor kinderen en volwassenen, in het bijzonder bij een neurologische aandoening. Vrijwel alle patiënten van Kineton, van jong tot oud, zijn mensen die de gevolgen ondergaan van een ontregeling van het centrale zenuwstelsel, zoals de ziekte van Parkinson, CVA en traumatisch hersenletsel.

kineton00028

Er is een goede samenwerking met neurologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en met SWZ, woonvormen Van Bergenstraat en Eekelhof en Rietbeemd in Schijndel en met de Van Neynselgroep: zorgappartementen RiverAa.

certificaat 2017Kineton is een zelfstandige, onafhankelijke  praktijk, sinds 2005 gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. Op basis van die zelfstandigheid wordt gestreefd naar samenwerking met andere zorgaanbieders. Bart Derkx is lid van het KNGF, is BIG-geregistreerd en hij staat geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF. Zijn werkwijze is afgestemd op de richtlijnen van de KNGF.

Momenteel neemt Kineton deel aan verschillende samenwerkingsverbanden.  Sommige hebben een formeel, andere een informeel karakter. In ieder geval dragen ze ertoe bij dat de behandeling vrijwel altijd in samenspraak met andere zorgverleners vorm krijgt.

Door deze flexibele en open manier van samenwerken ontstaan behandelingen met voldoende professioneel draagvlak en met een minimum aan organisatorische overhead.

Indien noodzakelijk gaat Bart Derkx met u op consult bij de verwijzend arts of organiseert hij een aanvullend consult bij een specialist. Soms is dit nodig om tot een afstemming te komen van visies rondom de diagnose en behandeling.

Regelmatig is er afstemming en concrete samenwerking met orthopedische schoenmakers en ergotherapeuten, vrijwel altijd met professionele begeleiders in woonvormen en incidenteel met logopedisten.

Te allen tijde behoudt u, de patiënt, de regie.

De samenwerkingsverbanden:

  • ParkinsonNet ‘s-Hertogenbosch en Jeroen Bosch Ziekenhuis: een multidisciplinair samenwerkingsverband rondom de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen
  • Stroke-netwerk revalidatiecentrum de Tolbrug: een weg naar samenwerking tussen revalidatiecentrum de Tolbrug en eerstelijnspraktijken rondom de behandeling van mensen met een CVA.
  • SWZ: een regionale zorgaanbieder voor wonen, dagbesteding en behandeling van mensen met hersenletsel. Woonvormen Van Bergenstraat en ELogoos-netwerkenekelhof en Rietbeemd in Schijndel.
  • Van Neynselgroep: zorgappartementen RivierAa.