Omgaan met Parkinson

Voor mensen met de ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme biedt Kineton de mogelijkheid om met “reisgenoten” (de grondbeginselen van) Aikido te beoefenen.

Aikido is een Japanse gevechtskunst, waarin een optimale coördinatie van “lichaam en geest” het fundament vormt van het “meester zijn van een beweging”.

De invloed van de ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme kan niet worden weggenomen. Wel kunt u leren zo goed mogelijk gebruik te maken van uw vermogen tot ontspannen of gezond bewegen. Dit vermogen is altijd aanwezig. Zo kunt u ook regie houden over uw bewegingen. Dat helpt bij het behouden van balans, zowel fysiek bij uw bewegingen, als mentaal en emotioneel. Daarmee wordt u minder snel afhankelijk van hulp(middelen).

De training wordt o.l.v. Bart Derkx (2e Dan Ki-no-Kenkyukai Internationale) wekelijks (*) aangeboden op dinsdagmiddag van 16.45 – 17.45 uur in de gemeentelijke sportzaal aan de Weberstraat 2, ’s-Hertogenbosch – Zuid.

Prijs per kalenderjaar: € 660,=. Proeftraining gratis.

(*) Schoolvakanties regio Zuid uitgezonderd.