Vergoeding

Kineton streeft ernaar om met alle zorgverzekeraars een overeenkomst af te sluiten.Ook voor dit jaar is dat weer gelukt. Daarmee is Kineton in principe voor iedereen binnen Nederland bereikbaar. Dat betekent dat u de behandelingen bij Kineton (deels) van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt volgens uw polisvoorwaarden.

In zeer uitzonderlijke gevallen bekostigen gemeenten of private instanties de behandeling, wanneer de behandeling medisch gezien noodzakelijk is en urgent, uw verzekering de kosten niet dekt en u zelf niet over voldoende middelen beschikt om deze zelf te betalen.

Voor informatie over zorgverzekeringen en vergoedingen fysiotherapie zie: www.defysiotherapeut.com

Let wel: Te allen tijde bent u zelf eindverantwoordelijk voor de kosten voortvloeiend uit gemaakte behandelafspraken. Zie ook: betalingsvoorwaarden.

 

Zingeving in beweging

Contact

  • Postbus 1127
  • 5200 BD 's-Hertogenbosch
  • Tel. (073) 610 10 65
© 2023 Kineton fysiotherapie | Privacyverklaring | Cookieverklaring