Naam, logo, filosofie, onderzoek

De naam Kineton verwijst naar de drie pijlers waarop de methodiek rust. Het woord is samengesteld uit delen van drie oorspronkelijk Griekse woorden: kineoo (bewegen, in beweging komen, in beweging brengen), neuron (spier, pees, beweegkracht) en tonus (spanning, toonhoogte, tonaliteit van een kleur). Vrij vertaald: Wanneer een mens in staat is om, in verbondenheid met de concrete omgeving, zich af te stemmen op innerlijke motieven, ontstaat er ruimte voor een ontspannen en krachtige beweging.

Het logo verbeeldt de Griekse god Hermes. Hij had in de Oudheid de positie van boodschapper en bemiddelaar tussen de wereld van het Licht en de mensenwereld. Hij vormt de brug waarover een mens kan gaan, die zich wil losmaken van “het Lot” en van de afhankelijkheid van de vele Griekse goden. Binnen de filosofie van Kineton staat het beeld van Hermes voor het vermogen dat iedere mens heeft om zijn of haar bewegingen af te stemmen op waarden als vrijheid, gezondheid en geluk.

Het begrip fysiotherapie is afgeleid van de Griekse woorden fysis (geboorte, natuurlijke lichamelijke aanleg, aard) en therapeia (dienst, waardering, genezing). Er is sprake van fysiotherapie wanneer een mens, die door ziekte beperkingen ervaart in zijn bewegingen, nieuwe bewegingsmogelijkheden ontdekt. Ziekte verwijdert een mens van zijn oorsprong. Wanneer dat contact met de oorspronkelijke bestemming wordt hersteld, ontstaat er, ondanks de aanwezigheid van ziekte, opnieuw ruimte voor beweging. Vanuit dit perspectief is fysiotherapie daarom  niet het zoveel mogelijk herstellen van het “perfecte lichaam”, maar het ontdekken van de waarde van het “gebroken lichaam” als bron van beweging.

Revalideren en de daarmee verbonden fysiotherapie houden in de visie van Kineton een heroriëntatie in op de waarde die door het door ziekte veranderde – gebroken –  lichaam kan worden geleefd. Alleen dán kan de betreffende persoon zich in vrijheid – opnieuw – verbinden aan dat “gebroken” lichaam. Zonder deze vrije verbinding tussen lichaam en geest ervaart een revalidant een innerlijke leegte die optimaal functioneren belemmert.

Basaal voor het herstel is het begrip vertrouwen. Dit reikt echter verder dan een respectvolle omgang. Vertrouwen is vertrouwen van de cliënt in zijn eigen mogelijkheden binnen de bestaande beperkingen.

 

 

 

 

Zingeving in beweging

Contact

  • Postbus 1127
  • 5200 BD 's-Hertogenbosch
  • Tel. (073) 610 10 65
© 2023 Kineton fysiotherapie | Privacyverklaring | Cookieverklaring