Kwaliteit

Kineton is een zelfstandige, onafhankelijke  praktijk, sinds 2005 gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. Op basis van die zelfstandigheid wordt gestreefd naar samenwerking met andere zorgaanbieders. Bart Derkx is lid van het KNGF, is BIG-geregistreerd en hij staat geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF. Zijn werkwijze is afgestemd op de richtlijnen van de KNGF.

Momenteel neemt Kineton deel aan verschillende samenwerkingsverbanden.  Sommige hebben een formeel, andere een informeel karakter. In ieder geval dragen ze ertoe bij dat de behandeling vrijwel altijd in samenspraak met andere zorgverleners vorm krijgt.

Door een flexibele en open manier van samenwerken ontstaan behandelingen met voldoende professioneel draagvlak en met een minimum aan organisatorische overhead.

Indien noodzakelijk gaat Bart Derkx met u op consult bij de verwijzend arts of organiseert hij een aanvullend consult bij een specialist. Soms is dit nodig om tot een afstemming te komen van visies rondom de diagnose en behandeling.

Regelmatig is er afstemming en concrete samenwerking met orthopedische schoenmakers en ergotherapeuten, vrijwel altijd met professionele begeleiders in woonvormen en incidenteel met logopedisten.

Te allen tijde behoudt u, de patiënt, de regie.

De samenwerkingsverbanden:

  • ParkinsonNet ‘s-Hertogenbosch en Jeroen Bosch Ziekenhuis: een multidisciplinair samenwerkingsverband rondom de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen
  • Stroke-netwerk revalidatiecentrum de Tolbrug: een informeel samenwerkingsverband tussen revalidatiecentrum de Tolbrug en eerstelijnspraktijken rondom de behandeling van mensen met een CVA.
  • MS-Netwerk ‘s-Hertogenbosch, een multidisciplinair netwerk van behandelaars van mensen met MS
  • SWZ: een regionale zorgaanbieder voor wonen, dagbesteding en behandeling van mensen met hersenletsel. Woonvormen Van Bergenstraat en Eekelhof en Rietbeemd in Schijndel.

Qualiview beoordeling 2024

Zingeving in beweging

Contact

  • Postbus 1127
  • 5200 BD 's-Hertogenbosch
  • Tel. (073) 610 10 65
© 2023 Kineton fysiotherapie | Privacyverklaring | Cookieverklaring