Privacyverklaring

Als vanzelfsprekend heeft ieder contact wat u met Kineton heeft een vertrouwelijk karakter, waarbij de fysiotherapeut is gebonden aan een geheimhoudingsplicht, passend bij de geldende beroepsethiek fysiotherapie volgens het KNGF (*1).

Dat maakt dat overleg met derden (*2) in het belang van uw behandeling alleen plaats vindt met medeweten van u. U bent dus altijd op de hoogte van dit overleg, ook als u het misschien niet helemaal eens bent met de inhoud ervan.

Ten aanzien van het omgaan met internet-veiligheid mag u te allen tijde rekenen op de volgende maatregelen teneinde uw privacy te waarborgen:

 • Communicatie per e-mail inzake uw behandeling en de eventuele facturering hiervan verloopt altijd via Zorgmail, een beveiligd (*3) netwerk.
 • Communicatie per chat inzake uw behandeling met andere zorgprofessionals verloopt via Siilo, een beveiligde (*3)omgeving.
 • Communicatie per brief inzake uw behandeling, wat nog maar zeer zelden voorkomt, verloopt per gewone post, of via u.
 • Uw persoonlijke gegevens t.b.v. de declaraties bij zorgverzekeraars en facturering aan uzelf wanneer dat nodig is, worden beveiligd (*3) opgeslagen in e-devop
 • Uw persoonlijke gegevens t.b.v. uw behandeling worden beveiligd (*3) opgeslagen in het elektronisch patiënten dossier Abakus.

Er staat derhalve geen informatie op de laptop of PC van de fysiotherapeut. Deze vormt alleen de toegang tot veilige servers. De verbinding met het internet verloopt nooit via publieke Wi-Fi, maar altijd via KPN-hotspot of een niet-publieke Wi-Fi in een van de praktijkruimtes.

De website van Kineton is bedoeld om u te informeren over de praktijk. Er kunnen via dit kanaal geen afspraken worden gemaakt. Ook kunnen geen persoonsgegevens op de website worden achtergelaten.

Contact inzake afspraken kunt u maken per e-mail, SMS en (mobiele) telefoon.
Whats-app wordt uitsluitend gebruikt om te communiceren over niet-privacy gevoelige zaken, zoals het wijzigen van een gemaakte afspraak.
Er wordt niet met u gecommuniceerd via Skype of Facebook.

Noten:

 • (*1) Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie
 • (*2) Betrokken zorgprofessionals en mantelzorgers
 • (*3) Conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

’s-Hertogenbosch, 29-12-2019

 

Zingeving in beweging

Contact

 • Postbus 1127
 • 5200 BD 's-Hertogenbosch
 • Tel. (073) 610 10 65
© 2023 Kineton fysiotherapie | Privacyverklaring | Cookieverklaring