Bart Derkx

Bart Derkx (A'dam, 1961) volgde de opleiding voor fysiotherapie in Amsterdam, maar miste in de opleiding en de nascholingen een kloppend hart. Alles was gericht op kennis en techniek. Later zou hij dat kloppend hart benoemen als spiritualiteit. Daarom liet Derkx zich op een drietal terreinen verder vormen.

Aikido

Trainingen o.l.v. E. du Long, (naar Yoshigasaki e.a.) Dit is een internationaal geornteerde martiale kunst voortkomend uit de Japanse traditie van het Budo. Hierin leert men angst, opgeroepen door een lichamelijke bedreiging, om te vormen van verstarring naar beweging, met respect voor de integriteit van aanvaller en verdediger. Het Japanse begrip “Ki” staat centraal. Dit laat zich niet eenvoudig vertalen. Misschien komt het Europese begrip “God”, in de zin van een abstracte “ruimte”, nog het meeste in de buurt. Een meer alledaagse en praktisch ook heel bruikbare vertaling is  “‘something unclear”. (K. Yoshigasaki). Meer informatie over Aikido vindt u op de website Aikidocentrum.nl.

Lichaamsgebonden psychotherapie

Trainingen o.l.v. W. van der Coer, (naar Hellinger e.a.) Dit is een therapievorm waarin vanuit de lichamelijkheid patronen van angst, c.q. verstarring in de verbondenheid tussen mensen worden opgehelderd en omgevormd naar  beweging. Kernposities zijn vader, moeder en kind, die als een drie-eenheid verwijzen naar het leven zelf, en structuur geven aan ons pogen zicht te krijgen op onze beweegredenen. Meer informatie over Aikido vindt u op de website Inbeweging.com.

Lectio Divina

Trainingen o.l.v. Dr. W.M. Speelman van het Franciscaans Studiecentrum Utrecht (FSC). Dit is een uit Europese monastieke traditie voortkomende methodiek om de lezer van de Bijbel (Heilige schrift) om te vormen van angst naar vertrouwen. Voor de gelovige mens is dit een zich (opnieuw) richten op God, een door de lezing gericht worden op en door God en het ervaren van “‘waarheid”. Hoewel deze “spirituele leesmethode” niet Franciscaans van karakter is, kleurt de Franciscaanse levensoriëntatie toch de manier van lezing. Meer informatie vindt u in het boekje van Dr. Speelman.

Na 20 jaar als fysiotherapeut gewerkt te hebben binnen diverse instellingen en (deels zelfstandig) als opleider heeft Derkx begin 2005 Kineton als praktijk voor fysiotherapie gevestigd in ‘s-Hertogenbosch.

 

Zingeving in beweging

Contact

  • Postbus 1127
  • 5200 BD 's-Hertogenbosch
  • Tel. (073) 610 10 65
© 2023 Kineton fysiotherapie | Privacyverklaring | Cookieverklaring